หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ คณะส่วนล่วงหน้า กรมราชองครักษ์ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะส่วนล่วงหน้า กรมราชองครักษ์ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
3 มกราคม 2562 ณ.หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พลตรีฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะส่วนล่วงหน้า กรมราชครักษ์ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ การถวายความปลอดภัย เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการดำเนินงานของและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนบ้านป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริม ซอว์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลาชธานี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545 เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 28 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 2 นาย ปัจจุบัน มีนักเรียน 69 คน เป็นชาย 40 คน หญิง 29 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย
ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริม ซอว์ เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2536 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 90 คน ชาย 52 คน หญิง 38 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 นาย ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2537 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2543 วันที่ 22 ธันวาคม 2547 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณภาพและข่าว ปชส.อุบลฯ

เสริม ศักดิ์สม ศุนย์ข่าว จ.อุบลราชธานี รายงาน

Related posts