หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งมอบเงินให้ ตร. เพื่อคืนผู้เสียหาย คดี ROMANCE SCAM

ปปง.ร่วมกับแบงค์ ส่งมอบเงินให้ ตร. เพื่อคืนผู้เสียหาย คดี ROMANCE SCAM

โทรสายด่วน ปปง. 1710 ทันที หลังถูกหลอกให้โอนเงิน

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินของผู้เสียหายบางส่วนที่สามารถยับยั้งการถอนของมิจฉาชีพคืนให้กับผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชน   คดี ROMANCE SCAM จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 1,213,998.89 บาท

ซึ่งก่อนหน้าได้ส่งมอบเงินของผู้เสียหายที่สามารถยับยั้งการถอนจากมิจฉาชีพแล้ว จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงิน 2,824,389.10 บาท และในวันนี้ (4 ม.ค.62) ได้ส่งมอบเงินของผู้เสียหายที่สามารถยับยั้งการถอนจากมิจฉาชีพ จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 1,213,998.89 บาท รวมส่งมอบเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วทั้งสิ้น 17 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,038,387.99 บาท

สำหรับสถิติการรับเรื่องคดี ROMANCE SCAM ตั้งแต่สำนักงาน ปปง. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเรียกย่อว่า “ศปก.ปปง.” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน (4 ม.ค.62) ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงิน จำนวน 242 ราย รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 149,611,689.08 บาท

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมในการหลอกลวงผู้เสียหายของ      แก๊ง ROMANCE SCAM จะติดต่อผู้เสียหายโดยใช้สื่อออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค แชทข้อความพูดคุยกับผู้เสียหายในเชิงชู้สาว เชิงขอความรัก อ้างตนว่าเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดี และอ้างว่าจะส่งสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่ามาให้     โดยผู้เสียหายต้องโอนเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการนำสิ่งของนั้นเข้ามาก่อน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชี     ที่คนร้ายแจ้งไว้ หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับคนร้ายได้

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. สถาบันการเงิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนหลายกลุ่ม แต่มิจฉาชีพก็ยังพยายามหลบหนี หลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ โดยใช้รูปแบบ               การหลอกลวงที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ขอให้ประชาชนรับฟังการประชาสัมพันธ์             จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และหากถูกหลอกแล้วให้รีบโทรแจ้ง ศปก.ปปง. สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ

ก.ราชเทวี.  รายงาน

Related posts