หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ สอบผอ.สถานศึกษา จังหวัดลำพูน เรียบร้อย ราบรื่น ไร้ทุจริต

สอบผอ.สถานศึกษา จังหวัดลำพูน เรียบร้อย ราบรื่น ไร้ทุจริต สนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดลำพูน เรียบร้อย ราบรื่น ไร้ทุจริต

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ณ สนามสอบ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  โดยเริ่มทำการสอบตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งมีการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสรรหาบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ยังสถานศึกษาที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการว่าง โดยจังหวัดลำพูน มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 44 ราย มีอัตราว่างบรรจุ จำนวน 33 อัตรา เป็นสังกัด สพป. จำนวน 32 อัตรา และสังกัด สพม. จำนวน 1 อัตรา  ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ซึ่งจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค  ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562  พร้อมกันทั่วประเทศ

นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประธานกรรมการอำนวยการสอบ กล่าวว่า การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่และบุคลากร  ในการดำเนินการสอบอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นการสอบระดับผู้บริหารสถานศึกษา จึงต้องมีความเข้มงวด  มีการดำเนินการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในส่วนของสนามสอบจังหวัดลำพูน มีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15  และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ได้รับมอบหมาย เดินทางมาตรวจติดตามการสอบ และส่ง – รับ แบบทดสอบและกระดาษคำตอบในครั้งนี้ด้วย 

ก.ราชเทวี.  รายงาน

Related posts