“บิ๊กอู๋”ลุยนิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี หนุนลูกจ้างในสถานประกอบการมีสุขภาพที่ดี

 

รมว.แรงงาน เปิดตัวโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ กระตุ้นลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้าถึงการตรวจสุขภาพ มีสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ดี ของคนทำงานในสถานประกอบการ

 

โดยมีการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการในวันนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคง ในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเลื่อมล้ำทางสำคัญ และนำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในชีวิต

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง กระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ดำเนินการจัดให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนให้กับสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีหน่วยงานให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประกันตน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค เช่น การตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจวัดสายตา/การได้ยิน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำ นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการด้านสิทธิประโยชน์ ด้านสุขอนามัย สุขภาพ กายใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

 

 

Related posts