หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ สคร.10 อุบลฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์ คนอีสานร่วมใจ ต้านภัยพยาธิใบไม้ตับ

ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดีและโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 10ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้สโลแกน “คนอีสานร่วมใจ ต้านภัยพยาธิใบไม้ตับ ปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารและน้ำ” เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดีและโรคทางเดินอาหารและน้ำ นำเสนอผลงานเด่น รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และกล่าวรายงานการประชุม โดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี 

เสริม ศักดิ์สม  ข่าวอุบล รายงาน

Related posts