พิธีปิดงานประจำปี ปิดทองแห่สรงน้ำองค์หลวงพ่อติ้วอย่างยิ่งใหญ่ คลื่นสาธุชนร่วมงานอย่างล้นหลาม

พิธีปิดงานประจำปี ปิดทองแห่สรงน้ำองค์หลวงพ่อติ้วอย่างยิ่งใหญ่ คลื่นสาธุชนร่วมงานอย่างล้นหลาม

 

วัดหัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยพระปลัดจรวด มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดหัวถนน จัดงานพิธีประจำปี ปิดทองแห่และสรงน้ำองค์หลวงพ่อติ้ว เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป และทำให้ประชาชนได้รู้จักวัดหัวถนน และองค์หลวงพ่อติ้ว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 200 ปี ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาว เมื่อ 200 กว่าปี เมื่อเจ้าอนุวงศ์ได้ชนะศึกในสงครามได้ต้อนเชลยศึกชาวลาวมายังประเทศไทย และชาวลาวได้นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานยังวัดหัวถนน เพื่อเป็นที่สักการบูชาของชาวลาวเมื่อ 200 กว่าปี จวบจนถึงปัจจุบัน วัดหัวถนนแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ เส้นทางแห่งการกอบกู้เอกราช เส้นทางสายอิสรภาพ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยสถานที่แห่งนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งยกทัพตีฝ่าออกมาจากวัดพิชัย เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจันทบุรีเพื่อรวบรวมไพร่พลกลับมากู้กรุงศรีอยุธยา สถานที่นี้จึงเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์แห่งการกอบกู้เอกราช ในโอกาสครบ 201 ปี แห่งการสร้างวัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ที่สืบทอดมาครั้งในอดีต การแห่องค์หลวงพ่อติ้ว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 200 กว่าปี ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาว เมื่อ 200 กว่าปี โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ถึง 19 เมษายน ของทุกปี และในวันที่ 19 จะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้ว แห่ไปตามถนนในหมู่บ้าน

Related posts