หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ วันพญาวัน” สำนักเทพจันทรคุปต์สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสวนเขื่อนหมู่ 9 ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่

วันพญาวัน” สำนักเทพจันทรคุปต์สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสวนเขื่อนหมู่ 9 ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ คือ วันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันเถลิงศก เปลี่ยนศักราชเริ่มต้นปีใหม่ ถือว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดของปี จะทำบุญอะไรก็ถือฤกษ์เอาวันนี้
“วันพญาวัน” คือ วันที่ 15 เมษายนของทุกปี มีความสำคัญสำหรับคนล้านนา เป็นวันที่สามของประเพณีปีใหม่เมือง ถือเป็นวันเถลิงศก เปลี่ยนศักราชเริ่มต้นปีใหม่ วันนี้มีการทำบุญทางศาสนาแต่เช้าตรู่ และอุทิศกุศลไปถึงญาติผู้ล่วงลับ เรียกว่า “ทานขันข้าว” บางแห่งว่า “ทานกวั๊ะข้าว” หลังจากนั้นนำตุงปักลงบนกองเจดีย์ทราย และคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่ร่วมพิธีเวนทานเจดีย์ทราย ถวายช่อตุงปีใหม่ และฟังเทศนาธรรมอานิสงส์ปีใหม่ ส่วนในวิหารก็จะมีการใส่ขันแก้วทั้งสาม (บูชาพระรัตนนรัย) มีดอกไม้ ธูปเทียน ขมิ้นส้มป่อย กัณฑ์เทศน์ ช่วงบ่ายเป็นช่วงไปดำหัว เพื่อขอขมาคนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูป เจดีย์ วันนี้คนล้านนาจะทัดดอกไม้นามปี เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยให้เสียบที่มวยผม นอกจากนี้ ยังนิยมเริ่มต้นเรียนศาสตร์ศิลป์ต่างๆ เป็นต้นว่า มนต์คาถา สักยันต์ หรือทำพิธีสืบชะตา ขึ้นบ้านใหม่ ไหว้ครู กิจกรรมต่างๆเช่นแตะปีป ปิดตาป้อนกล้วย ของผู้สูงอายุและในหลายพื้นที่ยังมีกิจกรรมแห่ไม้ค้ำศรี หรือไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา และค้ำชูอุดหนุนให้แก่ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทางสำนักเทพจันทรคุปต์มอบปัจจัย โดยคุณปัชญาภา ศศิราชศิริ คุณธนบดี จันทราภูตานนท์ผู้บริหารสำนักจันทรคุปต์สถานที่ท่องเที่ยวมอบทุนทรัพย์สมทบทุนซื้อเตียงลมและอุปกรณ์การแพทย์แด่โรงพยาบาลตำบลบ้านสวนเขื่อนและมอบทุนสมทบในการซื้อรถยนต์ของบ้านสวนเขื่อนหมู่ 9 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและมอบทุน ในการแข่งขันสนับสนุนฟุตบอลชุมชนต้านภัยยาเสพติด

Related posts