หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ เริ่มแล้วการประชุมเส้นทางสายไหมพล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร) ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum of International Cooperation ครั้งที่ 2

เริ่มแล้วการประชุมเส้นทางสายไหม

วันที่ 25 เม.ย. 2562 ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย กรรมการ ป.ป.ช. (พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร) ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum of International Cooperation ครั้งที่ 2 ณ China National Convention Center กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าพันคน

ในเวทีการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมย่อย Clean Silk Road Thematic Forum หัวข้อ Government Improving Business Environment โดยได้เน้นย้ำถึงการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสไร้สินบน และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิเสธที่พักพิงของผู้กระทำผิดฐานทุจริตและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

นอกจากนี้ ยังมีพิธีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MoU) ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการการตรวจตราแห่งชาติ (National Commission of Supervision:NCS) แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ทั้งทางด้านเทคนิค และประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

Related posts