ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม 3 – 5 พฤษภาคม นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม 3 – 5 พฤษภาคม นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ระหว่าง วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทางด้านการเกษตร และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมของไทย ผ่านนิทรรศการพิเศษพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ในวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษ

“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” กิจกรรมการเรียนรู้การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาของแผ่นดิน” จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติจริง มาถ่ายทอดให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ โดยเปิดลงทะเบียนเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วยังเลือก ชม ชิม ช้อป ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 100 ร้านค้า”


และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมตามรอยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” พร้อมร่วมฟังเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พิธีกรรม และสัญลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีในวิถีเกษตรสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับเกษตรกร เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและสร้างกำลังใจแก่เกษตรกรตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน


ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิตวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือคลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

Related posts