ชวนเที่ยวงาน 10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ (องค์การมหาชน)

ชวนเที่ยวงาน 10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ (องค์การมหาชน)

 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงาน “10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)”.ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ภายในงานพบรูปแบบการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด นิทรรศการนวัตกรรมเกษตร ทำความดีด้วยหัวใจรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ชม ชิม ช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้าม รพ.การุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า “วันที่ 23 มิถุนายน 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่โดยนำเสนอผ่านการจัดแสดงทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ในงานตลาดนัดครั้งนี้ภายในงานนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมเกษตร รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรอาทิ การปลูกผักคอนโด นวัตกรรมผักกางมุ้ง การปลูกผักกลับหัว การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ฯลฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะทางด้านการเกษตรหลากหลาย การอบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า 10 วิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นได้รับเกียรติจากปราชญ์เกษตร ผู้ปฏิบัติจริง มาถ่ายทอดให้ประชาชน และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อ เปิดลงทะเบียนเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วยังเลือก ชม ชิม ช้อป ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 100 ร้านค้า”


ศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน กว่า 10 วิชา จากปราชญ์เกษตรตัวจริง อาทิ หลักสูตรการขยายพันธุ์ผักหวานป่า หลักสูตรท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างชุมชน หลักสูตรนวัตกรรมการเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผัก หลักสูตรคนต้นแบบ เกษตรคนเมือง หลักสูตรธัญโอสถรักษาโรค หลักสูตรปลูกไผ่ได้มากกว่าหน่อไม้ หลักสูตรน้ำหมักมะกรูดแก้ไอ หลักสูตรภาชนะปลอดสารพิษจาก “กาบหมาก” และอีกมากมายนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดได้ โดยเปิดลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ทำความดีด้วยหัวใจรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน
ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือคลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

Related posts