หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ สคร.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน

ณ บ้านตาโอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด “End Dengue : Starts With Me” หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่ม และน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ หากมีภาชนะที่ไม่ใช้ควรเทน้ำออกและคว่ำ ดูแลอย่าให้มีน้ำขัง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานในพิธี  

————–

กรมควบคุมโรค รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันได้

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ นสพ.อินไซท์ผู้นำ เรื่องไล่ออกบุคคลดังต่อไปนี้
1.นายเสริม ศักดิ์สม ตำแหน่า หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.อุบลราชธานี และ หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.เชียงราย
ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพจาก นสพ.อินไซท์ผู้นำ แล้ว และการกระทำใดๆของนายเสริม ศักดิ์สม จะไม่เกี่ยวข้องกับ นสพ.อินไซท์ผู้นำ ทั้งสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ สมชาย อุบลวงศ์ เจ้าของและ บรรณาธิการ

Related posts