ชุมพร – งานชุมพรสังสรรค์ 62 ของสมาคมชาวจังหวัดชุมพร

ชุมพร – งานชุมพรสังสรรค์ 62 ของสมาคมชาวจังหวัดชุมพร

 


วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดงาน งานคืนสู่เหย้าชาวชุมพร ” งานชุมพรสังสรรค์ 62 ” ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีท่านสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานเปิด” งานชุมพรสังสรรค์ 62 ” ในงานพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารกันในหมู่สมาชิกของสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ทั้งเก่าและใหม่ที่ทำการรับสมัครในวันนี้เป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดชุมพร สามรายการ สลับกับการจับรางวัลแจกของให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้


พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สมาคมฯ จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2517 จนถึงสิงหาคม ปีนี้ ก็จะมีอายุครบ 45 ปี และมีนายกสมาคมฯมา แล้วทั้งหมด 7 ท่าน ผมเป็นคนที่ 8 ครับ เรายังยึดมั่นในปณิธานของสมาคมฯ มาตั้งแต่ต้น นั่นก็คือ ส่งเสริมความสามัคคี ให้การอุปการะซึ่งกัน และกัน ให้ความรู้และการศึกษาของชาวจังหวัดชุมพร ส่งเสริมวัฒนธรรม และจารีตประเพณี ทั้งของชาวจังหวัดชุมพร และชาวปักษ์ใต้ ช่วยเหลือ และแนะแนวทางการประกอบอาชีพ ของชาวจังหวัดชุมพร และช่วยเหลือการกุศล และการสาธารณะทั่วไป

โดยที่ทางสมาคมชาวจังหวัดชุมพรทำมาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดคือการมอบทุนการศึกษา แก่ลูกหลานชาวจังหวัดชุมพรของเรา ซึ่งงานนี้ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาเช่นเคย นอกจากนั้นทางสมาคมฯ ยังสานสัมพันธ์อันดีงานกับสมาคมชาวจังหวัดอื่นๆ อีกด้วย โดยหวังว่าจะมีโอกาสเกื้อกูล ซึ่งกัน และกัน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติสืบไปเพื่อให้สมาคมฯ เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง และสามารถสืบสารปณิธานดังกล่าวได้เป็นไปอย่างดี ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านและญาติมิตรของท่านร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนสมาคมฯในโอกาสต่อไป

 

ธนากร โกศลเมธี รายงาน จังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts