หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ก จyดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กันนักเรียนและนักศึกษา กว่า 11″000″000 บาท

ดรวิเชียรเตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมประจำปี 2562 จำนวน 1,500 * ทุนละ 2,000 บาท ให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมกันและเติบโตมีความรู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณห้องประชุมชั้น 2 มีพิษในกรุงเทพฯโดยในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้จะกำหนดมอบทุนการศึกษาทุกระดับชั้นปีสุดท้ายคือระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาและทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาคทุนสัญจรเพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษารวมงบประมาณ สนับสนุนทุนการศึกษาประจําปี 2562 กว่า 11 ล้านบาท

ก.ราชเทวี.  รายงาน

 

Related posts