หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ จ.ราชบุรี.โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติ

จ.ราชบุรี.โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ (ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๑) ร่วมกับนายวรชัย ไหมธนโชติ หน.โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บ้านโป่ง) นายประดุง จิตระออน หน.สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล และราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทน จำนวน ๕๐๐ ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากสำนักงานโครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการอุทยานฯ บริเวณแปลงปลูกป่าเหมืองแร่เก่าฟาร์อีสท์ บ.ห้วยผาก ม.๗ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี.
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

Related posts