หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ หลวงปู่บัว ถามโก นั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว วัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเสด็จเตี่ย

หลวงปู่บัว ถามโก นั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว วัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเสด็จเตี่ย บนเขาแหลมปู่เจ้าสัตหีบ

พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น “บูรณะศาลเสด็จเตี่ย แหลมปู่เจ้า” เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลเสด็จเตี่ยบนยอดเขาแหลมปู่เจ้า สัตหีบ โดยได้รับเมตตาอย่างยิ่งจาก พระคุณเจ้า พระครูสังฆกิจบูรพา หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักในนามของ “หลวงปู่บัว ถามโก” เทพเจ้าแห่งโชคลาภภาคตะวันออก วัดศรีบูรพาราม อ.เมือง จ.ตราด นั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว ณ ศาลเสด็จเตี่ย บนยอดเขาแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ตามที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่มีอายุกว่า 80 ปี พ.ศ.2562 นี้ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีดำริที่จะบูรณะศาลเสด็จเตี่ยและภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและสำนึกในพระคุณอันเอนกอนันต์ของพระองค์ท่าน ที่ทรงวางรากฐานของฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยงานทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ ด้วยการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดศักดิ์ รุ่น “บูรณะศาลเสด็จเตี่ย แหลมปู่เจ้า” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตรศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาค เป็นกองทุนบูรณะศาลเสด็จเตี่ย และภูมิทัศน์บนยอดเขาแหลมปู่เจ้า ให้สง่างามสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสก่อสร้างกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่ เพื่อมอบแก่ข้าราชการ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โดยฐานทัพเรือสัตหีบได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 7 ณ ศาลเสด็จเตี่ย บนยอดเขาแหลมปู่เจ้า สัตหีบ ในการนี้ฐานทัพเรือสัตหีบได้รับเมตตาอย่างยิ่งจาก พระคุณเจ้า พระครูสังฆกิจบูรพา หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักในนามของ “หลวงปู่บัว ถามโก” เทพเจ้าแห่งโชคลาภภาคตะวันออก วัดศรีบูรพาราม อ.เมือง จ.ตราด ตอบรับเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก (ปลุกเสกเดี่ยว) โดยหลวงปู่ได้เมตตาวางอักขระ และยันต์มงคลบนแผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นดีบุก และแผ่นทองแดง พร้อมมอบแท่งชนวนหล่อโลหะเพื่อใช้ในการหล่อเหรียญที่ระลึกในโอกาสเดียวกัน

ภาพข่าว  สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

Related posts