หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นายพนธกร ใคร่ครวญ เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นทางการ ณ หมู่บ้านมิลันดา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นทางการ ณ หมู่บ้านมิลันดา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยประธานกลุ่ม นายพนธกร ใคร่ครวญ และคณะกรรมการ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในการเปิดสำนักงานศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน #ไปด้วยกันไปได้ไกล โดยมีี พลเรือตรีปัญญา บวรสิทธิรัตน์ ผู้แทน พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีและร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ ร่วมกับ นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ พร้อมภรรยาคุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน #ไปด้วยกันไปได้ไกล หมู่บ้านมิลันดา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมกลุ่มของคนทุกๆ วัยทุกภาคส่วน ที่พร้อมที่จะมีจิตอันกุศลพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนและส่วนรวม ซึ่งมี นายพนธกร ใคร่ครวญ เป็นประธานกลุ่มฯ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการอีกหลายท่าน อาทิ นายสุรพล จิตต์ธรรม ประธานที่ปรึกษา นายสมบูรณ์ ลาลาด รองประธานคนที่ 1 นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ รองประธานคนที่ 2 นายกิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล เหรัญญิก นายอัครพล แสงศรี เลขานุการ นายอมตะ ใคร่ครวญ ผู้ช่วยเหรัญญิก นายอาณัติ รุ่งแจ้ง ประชาสัมพันธ์ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ประชาสัมพันธ์ นายสรากร กรตุ้ม กรรมการ นายจิม ทัพทองห้วย กรรมการ นายอดิศักดิ์ คุ้มแสง กรรมการ คุณปิยรัตน์ สุขศรี กรรมการ นายวิเชียร ศิริโท กรรมการ นายเลิศพิสิฐ กงทอง กรรมการ และนายพฤทธิพงศ์ นราสัตยวงศ์ กรรมการ โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน #ไปด้วยกันไปได้ไกล ในวันนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนทราบในการจัดตั้งศูนย์ฯ และเป็นศูนย์กลางรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ที่ยังขาดแคลนและให้เป็นการรวมกลุ่มของทุก ๆ วัยทุกภาคส่วน เพื่อสละเวลาและทุนทรัพย์เป็นสะพานบุญเพื่อพัฒนาพื้นที่สัตหีบต่อไป

ต่อมาในช่วงบ่ายเวลา 15.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน #ไปด้วยกันไปได้ไกล หมู่บ้านมิลันดา คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ พร้อมภรรยาคุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา พร้อมด้วย นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล และคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้ร่วมกันมอบข้าวสารและน้ำให้กับประชาชนชาวเกล็ดแก้วที่ยากจนเพื่อช่วยเหลือจุนเจือ โดยมีชาวบ้านมาคอยรับมอบข้าวสารและน้ำเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว  เจี๊ยบโฟกัสมีเดีย 082-531-3717

Related posts