หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ สำนักงานเขตยานนาวากำหนดทำความสะอาด

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา แจ้งว่า เขตยานนาวากำหนดแผนพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่เขต จัดเจ้าหน้าที่เขตฯ พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า จุดพักขยะ เครื่องหมายจราจร ฉีดพ่นละอองน้ำ ฉีดล้างต้นไม้ใหญ่และพุ่มไม้เล็ก เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปริมาณฝุ่นละอองค่า PM 2.5 ช่วยลดฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 04.00 05.00 น. ถนนพระรามที่ 3 จากปากทางเข้าโรง

ควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3

เวลา 13.30 – 14.30 น. ถนนสาธุประดิษฐ์ จากปากซอยสาธุประดิษฐ์

39 – 55 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 04.00 – 05.00 น. ถนนพระรามที่ 3 จากปากซอย

พระรามที่ 3 ซอย 53 ถึงแยกตัดถนนยานนาวา

ปชส. / เขตยานนาวา…รายงาน

Related posts