หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ทุ่งครุ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค และบริโภคแก่ผู้สูงอายุยากจน

สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับชุมชนคอลิดีน และนายพรมวุฒิ นายสมชาย กรรมการผู้จัดการ jan nine management มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย เครื่องอุปโภค บริโภค และมีฐานะยากจนในชุมชนคอลิดีน ในส่วนของการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยได้ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วได้รับความอนุเคราะห์จากกองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมสื่อสารทหารที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Related posts