หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ต่อต้านการทุจริต

นายเดช  ศิรินาม  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ศธจ.ลำพูน
ณ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

ก.ราชเทวี.   อินไซท์ผู้นำ  รายงาน

Related posts