กำนันเขาดินนำทีมชาวบ้านร้องขอคืบหน้าโครงการ EECผ่านศูนย์ดำรงธรรม (ชมคลิป)

กำนันเขาดินนำทีมชาวบ้านร้องขอคืบหน้าโครงการ EECผ่านศูนย์ดำรงธรรม

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=CJF0eni_oEc[/embedyt]

วันนี้ (16 ก.ย.62) ได้มีตัวแทนชาวบ้านจาก ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราและ อ.พานทอง จ.ชลบุรี คน นำโดย นายโชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนัน ตำบลเขาดิน และกลุ่ม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เดินทางไปที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อให้ช่วยเป็นสื่อกลางนำเสนอความจริงฝั่ง ECC ออกสู่สาธารณชน หลังมีผู้ไม่หวังดีปั่นป่วนถ่วงความเจริญ ต่อจากนั้น เดินทางไปติดตามทวงถามความคืบหน้าเรื่องโครงการ EEC ที่ศูนย์ดำรงธรรม​ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมี​ นาย​ สมพาศ​ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือ นายโชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนัน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การเดินทางมาที่ ศูนย์ดำ​รง​ธรรม​ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ วันนี้ เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าเรื่องที่ตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 คน ในวันที่ 30​ สิงหาคม​ 2562​ที่ผ่านมา จาก ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.พานทอง จ.ชลบุรี มีการยื่นข้อร้องเรียนเพื่อขอให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และติดตามความคืบหน้า เรื่องการยื่นหนังสือให้ตรวจสอบประวัติแกนนำสมาชิกกลุ่มผู้ต่อต้าน ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ทุกวันนี้ยังไม่ยอมหยุดความเคลื่อนไหวในพื้นที่รวมถึงต้องการให้กำลังใจทีมงาน ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและโครงการอีอีซีในการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดต่อไป


นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านทั้งจาก ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เดินทางที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวันนี้ เพื่อขอให้นำเสนอข่าวผู้สนับสนุนโครงการ EEC ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง การนำเสนอข้อมูลจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ที่ส่งถึงท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนให้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง จึงมาขอเข้าพบพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารจากฝั่งผู้สนับสนุนโครงการ EEC ออกสู่สายตาประชาชนคนดูผ่านสถานีต่อไป


สำหรับข้อเรียกร้องที่ยื่นศูนย์ดำรงธรรมที่ผ่านมาคือ ตัวแทนชาวตำบลพานทอง นำตัวแทนชาวบ้านตำบลเขาดินและตำบลพานทอง กว่า 100 คน ถือสำเนาบัตรประชาชนชาวบ้าน ที่สนับสนุน EEC มากกว่า 500 คน เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ (EEC) เพื่อขอความเป็นธรรม โปรดรับฟังพลังเสียงจริงจากชาวบ้านที่เห็นด้วยกับการสร้าง โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ (EEC) ในเขตพื้นที่เขาดินและขอให้เร่งประกาศการเปลี่ยนผังเมืองโดยเร็ว โดยมี นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นผู้รับมอบหนังสือ


สำหรับสาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือEEC และมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญ เกิดการพัฒนา ทั้งด้านการศึกษาและเศรษฐกิจในพื้นที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเดิมในผังเมืองรวมของชุมชนบางปะกงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ชาวบ้านจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆได้นอกจากทำเกษตรกรรมเท่านั้นด้วยข้อจำกัดของผังเมืองเดิมทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการค้าขายอื่นใดได้ นอกจากการทำเกษตรกรรม ไม่สามารถสร้างตึกหรืออาคารสูงเพื่อจัดทำโรงงานหรือธุรกิจอื่นใดได้

อีกทั้งน้ำทะเลลุกล้ำเข้าเขตพื้นที่การเกษตร เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ ทำให้ผลผลิตไม่แน่นอน รายได้ไม่คงที่ ไม่อาจวางแผนครอบครัว หรือส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดีได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองให้เป็นพื้นที่ที่สามารถลงทุนทำธุรกิจด้านอื่นๆ นอกเหนือจากเกษตรกรรมสำเร็จจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงินให้กับชุมชน ได้มีรายได้เพิ่มมากกว่าการทำเกษตรกรรม และเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน จึงเป็นโอกาสที่ดีของชุนชนเขาดินถึงต้องรวมพลังร่วมกันผลักดันโครงการ EEC ให้เกิดขึ้นและสำเร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนต่อไป

Related posts