หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ อำเภอหนองพอกจัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันนี้(20 กันยายน 2562) นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ได้รับมอบหมายจาก นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตปลาน้ำจืด มีนายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม ประมงอำเภอหนองพอก นำปลากมามอบให้ครับเรือนละ 1,000 ตัว ให้เกษตรกร จำนวน 225 ราย จาก 9 ตำบล 120 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามโครงการ อำเภอหนองพอกจัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดคนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร

ภาพข่าว/วัชรินทร์ เขจรวงศ์ /ร้อยเอ็ด

Related posts