หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ เขตคลองเตยร่วมมอบสิ่งของและเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เขตคลองเตยร่วมมอบสิ่งของและเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมกับเขตวัฒนาพร้อมคณะ และเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และเงินบริจาค ณ ศูนย์รับบริจาค ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสานต่อไป

อุมาพร  รายงาน

Related posts