หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ คลองเตยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดชุมชน

คลองเตยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดชุมชน

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยจิตอาสา พัน.ฉก.ทม.904 ม.1 พัน 1 รอ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อุมาพร  รายงาน

Related posts