หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นายไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตยานนาวากำหนดทำความสะอาดพื้นที่

ยานนาวากำหนดทำความสะอาดพื้นที่

นายไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตยานนาวา แจ้งว่า สำนักงานเขตยานนาวา กำหนดแผนพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่เขต จัดเจ้าหน้าที่เขตฯ พร้อมรถน้ำ     ฉีดล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า จุดพักขยะ เครื่องหมายจราจร ฉีดพ่นละอองน้ำ ฉีดล้างต้นไม้ใหญ่   และพุ่มไม้เล็ก เพื่อให้เกิดความสะอาด ลดปริมาณฝุ่นละอองค่า PM 2.5 ช่วยลดฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ และความเป็นระเบียบเรียบของบ้านเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดี สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่ดี โดยกำหนดทำความสะอาดพื้นที่ ดังนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 05.00 06.00 น. ถนนพระรามที่ 3 จากหน้าร้าน หัวปลา

ช่องนนทรี ถึงแยกตัดถนนนราธิวาสฯ เวลา 13.30 – 14.30 น. จากหน้าบริษัท

สยามแก๊ส จำกัด ถึงแยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00 – 05.00 น. ถนนยานนาวา จากหน้าโรงปูน

ดอกบัวแดง ถึงหน้าร้านกิจประมิตร การยาง เวลา 13.30 – 14.30 น.

ถนนพระรามที่ 3 จากหน้าอาคาร เอส วี ซิตี้ ถึงหน้าวัดด่าน

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00 – 05.00 น. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกตัด

ถนนนางลิ้นจี่ ถึงแยกตัดถนนนราธิวาสฯ เวลา 13.30 – 14.30 น.

ถนนพระรามที่ 3 จากแยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถึงหน้าบริษัท ไลอ้อน จำกัด

ปชส. / เขตยานนาวา…รายงาน

(นายเพทาย สุพรรณ์)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

 

Related posts