หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์

    คลองเตยตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองก่อสร้างในพท.

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนายชาติชาย กุละนำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองเตย บริเวณโครงการก่อสร้างภายในซอยสุขุมวิท 36 และถนนพระรามที่ 4 กำชับให้โครงการให้ปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด ล้างล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง และให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ

ชนนิกานต์…เขตคลองเตย…รายงาน

Related posts