พุทธศาสนิกชนชาวตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ สืบสานประเพณี วันออกพรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ สืบสานประเพณี วันออกพรรษา

 


วันนี้ (14 ต.ค.62) ที่วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยนางอนันตยา พรชูตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัด และทีมงาน CSR โครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มหาง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดี และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป
สำหรับ การตักบาตร เทโวโรหณะ ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีความเชื่อกันว่าหลังวันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน เป็นประเพณีนิยมที่พระพุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติสืบทอดมา จนกระทั่งปัจจุบัน

Related posts