หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ หนองจอก ห่วงใยประชาชน แนะ 7 ขั้นตอนล้างมือสะอาดสุขภาพแข็งแรง

หนองจอก ห่วงใยประชาชน แนะ 7 ขั้นตอนล้างมือสะอาดสุขภาพแข็งแรง

นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนางลัดดา หุยประเสริฐ  นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผช.ผอ.เขต นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ แนะนำขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ด้วยสบู่และน้ำสะอาด 7 ขั้นตอน เพื่อไม่ให้มือเป็นสื่อนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เขต และประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานเขตหนองจอก
—————————————
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตหนองจอก รายงาน

Related posts