หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ศธจ.ลำพูน 5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน

ศธจ.ลำพูน 5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน

 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 นายเดช  ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด กิจกรรม 5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส ปลูกฝังเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และมีระเบียบวินัย พร้อมนำกิจกรรม 5 ส มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบคุณภาพงานทุกระบบงานของบุคลากร โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ในการปรับภูมิทัศน์ จัดกิจกรรม 5 ส  สะสาง สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสร้างนิสัย

ทั้งนี้ได้ผนวกกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 5 ส ณ โรงเรียนบ้านหนองหนาม และโรงเรียนบ้านศรีย้อย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Related posts