ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Venue Standard

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Venue Standard

 


เรียน ท่านผู้มีเกียรติ  ด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายก ได้มีการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงาน ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมกับการแข่งขันนานาประเทศ รองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ในการนี้ ทีเส็บ ได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้กำหนดการจัดงานแถลงข่าวและร่วมเสวนาในโครงการ Thailand MICE Venue Standard ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)ห้องประชุม M1 ภายในงานร่วมพูดคุยในหัวข้อ MICE Dynamic Connection พลวัตรขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ให้และ ผู้ใช้บริการธุรกิจจัดการประชุมและโรงแรม ร่วมพูดคุยภายใต้หัวข้อ “Local สู่เลอค่า พาเศรษฐกิจ ยั่งยืนอย่างไร” ” โดยมี คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ และ อาจารย์ขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด เป็นต้น หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียริและสื่อมวลชนทุกท่าน ในงานและวันเวลาดังกล่าว กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสัมภาษณ์วิทยากร / ผู้ร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่ คุณรัศมิ์ลภัส กัลยาศิลปิน โทร 082-156-2945 ไอยย์รัศ สิทธิพูล (โน้ต) โทร 062-185-9681

Related posts