หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ อดีต ส.ก.ผุสดี วงศ์กำแหง จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อดีต ส.ก.ผุสดี วงศ์กำแหง จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อดีต ส.ก.ผุสดี วงศ์กำแหง อดีต​ ส.ส.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ข.นิมิตร รักชาติไทย เขตราชเทวี และทีมแพทย์ จากกรมปศุสัตว์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน หมา แมวณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี 31 ต.ค.62 โรงเรียนกิ่งเพชร​ คณะครูอาจารย์​ทุกท่านที่อนุญาต​ให้ใช้สถานที่เพื่อ​ให้เจ้าหน้าที่​กรม​ปศุสัตว์​ทุกท่าน.ปฏิบัติงานบริการประชาชน

สกล อมรทวีพร และสภาวัฒนธรรม​เขตราชเทวี

ภาพและข้อมูลข่าว

Related posts