หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ประปาเชียงราย ร่วมกันออกเติมใจให้กัน พบปะประชาชน

ประปาเชียงราย ร่วมกันออกเติมใจให้กัน พบปะประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย นำโดย นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชาตรี สวนเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมกันออกเติมใจให้กัน พบปะประชาชน ปฏิบัติการเชิงรุก รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนบ้านชาตรีโฮม ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

Related posts