หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ขนส่งจังหวัดชลบุรีจัดประชุมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะหลังจากที่เกิดกรณีข้อพิภากกันจนเป็นเหตุให้มีการวิวาดกัน

ขนส่งจังหวัดชลบุรีจัดประชุมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะหลังจากที่เกิดกรณีข้อพิภากกันจนเป็นเหตุให้มีการวิวาดกันที่ท่าเรือแหลมมาดิฮาย โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จราจร บขส.กลมน.หน่วยทหารในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชลบุรี จากการประชุมขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถตู้ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมายตามที่ได้รับอนุญาติตามเส้นทางที่ตนเองได้รับอนุญาติให้รับผู้โดยสารและห้ามวิ่งนอกเส้นทางของตนเพื่อลดปัญหาทะเลาะวิวาดกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันและจะปฏิบัติตามที่ขนส่งอธิบายและอนุญาติไว้หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินตดีตามกฏหมายและเพิกถอนในอนุญาติต่อไป ส่วนปัญหาการขายตั๋วและทิ้งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวตามที่เป็นข่าว ซึ่งเรื่องนี้ขนส่งจังหวัดชลบุรีไม่ได้นิ่งนอนใจได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะขายตั๋วโดยสารพร้อมนำรถมาจอดรอผู้โดยสาร ณ จุดขายตั๋วเพื่อป้แงกันปัญหาการร้องเรียนจากผู้ผู้โดยสารโดยมิให้กระจายพื้นที่ขายฝั่งเกาะล้าน

วิชัย คูเมตตาธรรม  รายงาน

Related posts