หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ประชุม Conference นายอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ณ สำนักงานประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ประจินต์ ปรีดางกูล

Related posts