ก.แรงงาน ขึ้นเหนือมอบเครื่องกันหนาวแก่ชาวอุตรดิตถ์กับสถานีไทยพีบีเอสและเครือข่าย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือร่วมมอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวแก่นักเรียน และประชาชนชาวอุตรดิตถ์ ในโครงการไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง ณ หอประชุมตลาดภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมมอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวในโครงการไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง ปี 2562 พร้อมรับชมการสาธิตอาชีพหลักสูตรการทำหมาล่า และหลักสูตรไก่ป๊อบ ณ หอประชุมตลาดภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง จัดขึ้นโดยรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อมอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งของทั่วไปให้แก่นักเรียนและผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้ช่วยเหลือด้านการจัดหาเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว สำหรับเด็กนักเรียน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเสื้อหาชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ สำหรับเด็กในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล

ตลอดจนการจัดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค หรือจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบเชิงภูเขา มีแนวภูเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ – ทิศใต้ สภาพภูมิอากาศแบบพื้นที่ราบสูงอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ซึ่งในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด 40.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ติดชายแดนไทย – ลาว รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในทุกปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 4 ตำบล 1 เทศบาล โรงเรียนประถมศึกษา 16 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบ้านเรือน 6,364 หลัง ประชากรรวมทั้งสิ้น 14,715 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าวและข้าวโพด และมีบางส่วนไปประกอบอาชีพซึ่งไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วย

 

Related posts