ชลบุรี – สวดพระอภิธรรม คุณพ่อทองพูล เกตุแก้ว ณ ศาลาใน วัดเกาะลอย

ชลบุรี – สวดพระอภิธรรม คุณพ่อทองพูล เกตุแก้ว ณ ศาลาใน วัดเกาะลอย

 


วันที่ 17 มกราคม 2563เวลา 19.30 น. สส.จิรวุฒิ สิงห์โตทอง อดีตเลขานุการรมว.กระทรวงการคลังประธานกลุ่ม ChangeChonburi ร่วมด้วยนายอำเภอ เลอสันต์ ศศิพงษ์ ที่ปรึกษาอมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณพ่อทองพูล เกตุแก้ว ณ ศาลาใน วัดเกาะลอย ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และมีกำหนด ประชุมเพลิงในวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. คณะเจ้าภาพ ภรรยา ลูก หลานๆ ขอขอบคุณ สส.จิรวุฒิ สิงห์โตทอง อดีตเลขานุการรมว.กระทรวงการคลังประธานกลุ่ม ChangeChonburi ร่วมด้วยนายอำเภอ เลอสันต์ ศศิพงษ์ ที่ปรึกษาอมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม ในครั้งนี้


กำหนดสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณพ่อทองพูล เกตุแก้ว ณ ศาลาใน วัดเกาะลอย ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี วันที่ 15-19 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม ทุกคืน วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ทำบุญ 7 วัน มาติกา-บังสุกุล เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวลา 16.00 น. ประชุมเพลิง กราบเรียนเชิญ ท่านมาด้วยความเคารพนับถือ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ภรรยา ลูก หลานๆ (เจ้าภาพ)


ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

Related posts