หมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันตกและภาคกลาง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยืนยันไม่ร่วมม๊อบ 14 ตุลานี้

หมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันตกและภาคกลาง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยืนยันไม่ร่วมม๊อบ 14 ตุลานี้

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองสมุนไพร หมู่4 ถ.แสงชูโต ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางสาววีรินทร์ ตันเสรีสกุล ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย หัวหน้าภาคตะวันตก อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันตก นางสาววรกานต์ บุญประเทืองรัตนะ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก นางสาวนภัทร โชคเมธาวสุ ประธานจังหวัดราชบุรี นายอุดร สังข์วรรณะ ประธานจังหวัดสุพรรณบุรี

ร.ต.หญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข ประธานจังหวัดกาญจนบุรี นายมนตรี ขวัญพราย ประธานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายองอาจ สุจริต ประธานจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนแต่ละจังหวัด และ ประชาชน ร่วมประชุมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อวางกลยุทธ์รณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารกับคนเสื้อแดงและประชาชนภาคตะวันตก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อประกาศจุดยืนว่าจะไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับคณะราษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้อย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นกลุ่มจาบจ้วงและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

นางสาววีรินทร์ ตันเสรีสกุล ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย หัวหน้าภาคตะวันตก อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคตะวันตก ได้กล่าวว่า พวกเราขอยืนยันว่า ในวันที่14 ตุลาคมนี้จะไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมของคณะราษฎร 2563 อย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าการชุมนุมครั้งนี้จ้องจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งพวกเราคนไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ ท่านได้ทำหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศให้อยู่ดีมีสุข ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย

เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย ทรงให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จาก ร.9 ถึง ร.10 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วนหน้า มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว เราควรประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พวกเราทุกคนจึงควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ใช่ออกมาชุมนุมเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองและล้มล้างสถาบันซึ่งพวกเรายอมไม่ได้ต้องผนึกกำลังกันออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจัง

ขณะเดียวกันที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร นายชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ ประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลาง นางสาวสงกรานต์ ยลไชย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ประชาชน และ ตัวแทนอดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ได้จัดการประชุม ประธานจังหวัดและตัวแทนภาคกลาง เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ร่วมชุมนุม ไม่สนับสนุนม็อบ14ตุลาคม2563 สนับสนุนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะมาจากวิถีประชาธิปไตย วอนม็อบ14ตุลาคม2563 อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขที่นำมาสู่ความรุนแรง”

หลังจากนั้น นายชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ ประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลาง ได้อ่านแถลงการณ์ว่า เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ภายใต้คำขวัญ “รวมไทย สร้างชาติ” ซึ่งกระผมเป็นประธานภาคกลาง 11 จังหวัด ประกอบไปด้วยภาคกลางตอนบน 6 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง อยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี ภาคกลางตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ พวกเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามครรลองแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีวิถีทางรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของปวงชนชาวไทย ดังนั้น ผมในฐานะตัวแทนภาคกลาง ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และไม่เข้าร่วม หรือสนับสนุน การชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ของคณะราษฎร 2563 เพราะถือว่าเป็นม็อบจาบจ้วงและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อประชาชนอย่างแน่นอน

 

Related posts