พิษณุโลก-จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ชมฟรี แสง เสียง สุดอลังการ (ชมคลิป)

พิษณุโลก-จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ชมฟรี แสง เสียง สุดอลังการ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vZtgPJDBGMs[/embedyt]

โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือจัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ในรูปแบบการแสดง แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์”เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา”


องก์ที่ ๑ ยุวราชา หงสาองค์ประกัน
องก์ที่ ๒ ศึกอโยธยา ยุพราชประกาศเอกราชธานี
องก์ที่ ๓ พระแสดงดาบคาบค่ายองอาจ ขึ้นครองราชย์สมบัติ
องก์ที่ ๔ ศึกไชยานุภาพ ปราบหงสา
องก์ที่ ๕ กษัตริย์ผู้ทรงธรรมชินราชาคู่แผ่นดิน


รอบสื่อมวลชน
วันที่ ๑๗ มกราคม 2565
เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในรูปแบบแสง เสียง( Light & Sound )
ตอน “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา”
รอบประชาชนทั่วไป
วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม 2565
เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในรูปแบบแสง เสียง ( Light & Sound )
ตอน “เทิดยศ ยอเกียรติ มหา อราชองค์นเรศราชา”
วันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม 2565
เชิญเที่ยวชมงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเลียบวัดเคียงวัง”
ณ พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

เขียนข่าวโดย : ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์

Related posts