บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนรถวีลแชร์ให้แก่คนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนรถวีลแชร์ให้แก่คนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่( 24 ก.พ.65)ที่ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ตจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบรถวีลแชร์ จำนวน 100 คัน (มูลค่า 214,000 บาท) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการเอกชน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับคนพิการ

โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำไปมอบให้แก่คนพิการในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน (Corporate Social Responsibility : CSR ) ในการช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันโดยการใช้รถวีลแชร์ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

Related posts