มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์สนับสนุนชุดตรวจโควิดให้แก่โครงการบริจาคโลหิตเลือดชมพู (CU Blood B0157)

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์สนับสนุนชุดตรวจโควิดให้แก่โครงการบริจาคโลหิตเลือดชมพู (CU Blood B0157)

 


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ โดย คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมสนับสนุนชุดตรวจโควิด (GICA) ชนิดตรวจทางจมูกและน้ำลาย จำนวน 350 ชุด ให้กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมถ์

โดยมี- คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม (เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) คุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ (ที่ปรึกษาโครงการ CU Blood) และคุณสิรภพ สาระสิทธิ์ (ประธานโครงการ CU Blood) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจ ATK ระหว่างระยะเวลาการจัดรณรงค์บริจาคโลหิต ภายใต้โครงการบริจาคโลหิตเลือดชมพู (CU Blood B0157) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 นี้

 

 

Related posts