“สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย ช่วยเหลือ “คนพิการทางจิต”

“สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย ช่วยเหลือ “คนพิการทางจิต”

 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ.ชลพฤษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก “นางนุชจรี คล้ายสุวรรณ” นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน “นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ” อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย “การให้ความช่วยเหลือคนพิการทางจิตตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551” ผ่านระบบ Zoom Meeting

เพื่อให้เครือข่ายเกิดการเชื่อมโยงการทำงานด้านจิตเวชร่วมกันกับแกนนำเครือข่ายของสมาคมฯ รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิด้านต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เกิดความมั่นใจ ช่วยเหลือ และส่งต่อเพื่อให้ได้รับการรักษาทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งได้รับความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตระดับภาค / ตำรวจภูธรภาค / ตำรวจนครบาล / โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 370 คน

Related posts