กสทช.จับมือ สภาคนพิการฯ สร้างความรู้สู่สังคมดิจิทัลเพื่อคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

กสทช.จับมือ สภาคนพิการฯ สร้างความรู้สู่สังคมดิจิทัลเพื่อคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ . หอประชุมสายลม 5021 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ “สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้กลุ่มคนพิการ ทั่วประเทศ 20,000 คน ระยะเวลา ดำเนินงาน 720 วัน

โดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. / นายประทีบ ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม และมี “นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล” อุปนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

นับเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือองค์การคนพิการระดับชาติ ที่ทำให้นโยบายDigital for All ลงถึงกลุ่มคนพิการทั่วประเทศ ทั้งนี้ สมาคมแต่ละประเภทความพิการ จะประสานและจัดอบรมคนพิการในภาคีเครือข่ายโดยการสนับสนุนหลักสูตรและแนวทางจากสถาบันวิชาการ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ในการนี้ “นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ” ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง กล่าวขอบคุณ สำนักงาน กสทช. ที่สนับสนุน และองค์การคนพิการแต่ละประเภท ที่ให้ความร่วมมือและดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ยังมี นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย /นายโกสินทร์ จินาอ่อน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

Related posts