ระบบขนส่งสาธารณะไทย บุคคลใดบ้างที่ได้รับการ ลดหย่อนค่าโดยสาร ??

ระบบขนส่งสาธารณะไทย บุคคลใดบ้างที่ได้รับการ ลดหย่อนค่าโดยสาร ??

บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด หรือ TSB ผู้นำระบบแพลตฟอร์มการให้บริการนวัตกรรมรถบัสพลังงานไฟฟ้า หรือ E-Bus จึงพัฒนารถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้สโลแกน ”เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ลงทุนในระยะแรกกว่า 2 พันล้านบาท พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และจัดซื้อรถบัสโดยสารไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์ 100% ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มาให้บริการประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากถึง 2.72 ล้านคน โดยเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา


วันนี้มาเจาะลึกค่าบริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถเมล์ไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดบุคคลที่ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารตามเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป และต้องแสดงบัตรประชาชน
อายุก็แค่ตัวเลข เพราะร่างกายยังไหวใจยังแข็งแรง สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สบาย
เอาใจผู้สูงอายุ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย และยังชื่นชอบการเดินทาง การเดินทางก็ไม่เป็นเรื่องลำบากอีกต่อไป

2.ผู้พิการทุกประเภท ได้แก่ ผู้พิการที่เห็นได้ชัดเจน หรือผู้ที่ถือบัตรของสมาคมคนพิการเพราะไทยสมายล์บัสเป็นรถเมล์แบบชานต่ำ มีทางลาดสำหรับผู้พิการที่นั่งรถเข็นขึ้น-ลงรถสะดวก

3. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคา

ทั้งนี้ อ้างอิงจากหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คคo๔๒๒.๓/ว.๑ อย่างไรก็ตามเวลาเดินทางผู้โดยสารก็อย่าลืมแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิ ลดหย่อนค่าโดยสาร เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเดินทาง

Related posts