จากจุดเล็กๆไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพันธกิจลดมลพิษให้กับผู้คน สร้างสรรค์สังคม ไปกับ ไทย สมายล์ บัส เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จากจุดเล็กๆไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพันธกิจลดมลพิษให้กับผู้คน สร้างสรรค์สังคม ไปกับ ไทย สมายล์ บัส เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า จะเข้ามาแทนที่การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือน้ำมัน อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะเห็นได้ชัดเจนก็คือ การก้าวไปสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไป เพราะหลายๆ ประเทศเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น พร้อมทั้งประกาศแผนเดินหน้าสนับสนุนส่งเสริมให้หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งานและยังเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน ที่เป็นสาเหตุหลักของมลภาวะทางอากาศ

ซึ่งในประเทศไทยเองก็ได้มีนโยบายให้ลดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป ไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพราะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษ ไอเสีย ลดภาวะโลกร้อนและไร้มลพิษทางเสียง และยังมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะนำไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ไทย สมายล์ บัส ได้เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมตอบรับนโยบายดังกล่าว พร้อมกับได้ทราบผลการศึกษาว่า ประชาชนในกรุงเทพฯ มีการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะถึง 2.72 ล้านคน จึงได้ลงทุนผลิตรถเมล์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และเทคโนโลยีมาใช้เป็นหัวใจหลักในการบริการแก่ประชาชนด้วยคุณภาพ มีแอปพลิเคชัน TSB GO ติดตามรถโดยสาร ด้วยระบบจีพีเอส

พร้อมตอบสนองสังคมไร้เงินสด ด้วยการจ่ายเงินบนรถด้วยบัตรเดบิต เครดิต รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสมายล์บัส และสแกน QR Code ชำระเงิน เพื่อลดการสัมผัส พร้อมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด และติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทุกคันอีกด้วย ดังสโลแกน เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันไทย สมายล์ บัส ให้บริการ ทั้งหมด 8 เส้นทาง จำนวน 112 คัน และในอนาคตจะให้บริการอีก 71 เส้นทาง

Related posts