งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13
………………………….

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตฯ, รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปิน ศิลปาธร, คุณรัตนาพร นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song) และคุณธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา รวม 12 ครั้ง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนโครงการพัฒนาอื่น ๆ โดยมีพระราชปณิธานเพื่อให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ อาณาประชาราษฎร์

สำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Our Sky” โดยเป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงชิมโฟนีออเคสตร้า กองทัพอากาศ ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงกว่า 150 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่


– รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปิน ศิลปาธร
– คุณทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
– คุณรัดเกล้า อามระดิษ
– คุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
– คุณพิมดาว พานิชสมัย
– คุณรัตนาพร นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song)
– คุณธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song)

โดยกำหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รอบ ดังนี้
– รอบแรก วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. เป็นรอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทาง www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ
– รอบที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ในการนี้ กองทัพอากาศได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน

การจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ ครั้งนี้ ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา” เลขที่บัญชี 057-2-26093-3 หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2534-0359 สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ

 

…………………………..

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
15 มิถุนายน 2565

#ชมรม พสบ.ทอ
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts