ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตและประกอบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตและประกอบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด  พร้อมมั่นใจรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า จะเพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายปิยะ โยมา ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร คณะผู้บริหารและขนส่งจังหวัด เยี่ยมชมสายการผลิตและประกอบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โดยฝีมือของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ภายในรถโดยสารฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกเพศทุกวัย อาทิ ทางขึ้นวีลแชร์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งระบบตั๋วที่มีเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับขนส่งสาธารณะอื่นๆ ยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย ซึ่งขณะนี้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด มีการใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้ว และมีแผนดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมมั่นใจว่าอีก 77 เส้นทาง จะมีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเร็วๆนี้แน่นอน ซึ่งตอบโจทย์นโยบายของกรมการขนส่งทางบกในการส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาด ช่วยลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน


จากนั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมกิจการของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่อำเภอบางปะกง เป็นโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแห่งแรกที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเตรียมแผนขยายกำลังการผลิตสู่ 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีตามแผนในอนาคต สู่ผู้นำด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียน ที่สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบสำรองไฟฟ้าได้เองครบทุกกระบวนการ โดยมีคุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด คุณคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานผู้บริหารบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และคุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ ผู้บริหารบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ

สำหรับบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ และบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทในกลุ่มย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของพลังงานสะอาด ลดการนําเข้าเชื้อเพลิง ลดปัญหามลพิษ และลดภาวะโลกร้อน มุ่งหวังให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (ASEAN BEV HUB) ยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้คาร์บอน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Related posts