“ ผอ.ฟ้า พรทิพา “ปลื้มใจ เข้ารับ 2 รางวัลโครงการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน”

“ ผอ.ฟ้า พรทิพา “ปลื้มใจ เข้ารับ 2 รางวัลโครงการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน”

วันที่ 29 ต.ค.2565 เวลา 13.30 น.ที่ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ร่วมกับองค์กรภาคี คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาข้อมูลข่าวสารการยอมรับและเผยแพร่จากสื่อมวลชน ประชาชนส่วนรวมและสังคม องค์กร ชมรม เครือข่ายมวลชนในสาขาต่างๆทั่วประเทศ ได้พิจารณาเสนอชื่อ ประวัติ ผลงาน สรรหา คัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย เชิดชู สรรเสริญให้เป็นบุคคล องค์กร เพื่อเกียรดิยศ ชื่อเสียง ความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล และองค์กร ซึ่งสามารถดำรง ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความประพฤติปฏิบัติตน จนเป็นที่ยอมรับจากสังคมทั่วไป


โดยในวันนี้ ผอ.ฟ้า พรทิพา ได้รับรางวัลไปด้วยกัน 2 รางวัล คือ “รางวัลคนดีสังคม”และ “คนดีศรีปักษ์ใต้” ผอ.ฟ้า พรทิพา ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี กล่าวว่า ปลื้มใจมากและไม่คาดคิดว่าตนเองจะได้รางวัล จุดเริ่มต้นคือเห็นท่าน ดร.อำนาจทำโครงการแล้วมันตรงกับใจของเราที่ต้องการจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสและทางชายแดนภาคใต้ ซึ่งตรงกับใจตนเองหมดทุกอย่าง เลยเกิดแรงบันดาลใจทำให้เราอยากจะช่วย ตอนแรกที่เห็นโครงการนี้ก็จะช่วย 500,000 บาท แต่ช่วงนี้งานกฐินก็เยอะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพจากสถานการณ์น้ำท่วมก็เยอะ ก็เลยแบ่งมาทางโครงการนี้มาจำนวน 250,000 บาท และเห็นว่าโครงการดังกล่าวยังมีอีกหลายจังหวัดที่ยังต้องการทุนการศึกษา


ตนเองก็จะช่วยสบทบไปเรื่อยๆ ส่วนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ตนไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตนทำจะมีรางวัลอะไรแบบนี้ สิ่งที่เราทำบุญเราทำด้วยใจ พอรู้ว่าตนได้รับรางวัลก็เลยมีความภูมิใจและตื่นเต้น เพราะรางวัลคนดีที่ตนได้รับในครั้งนี้แสดงว่าสิ่งที่ตนทำมาสังคมเริ่มเห็นในสิ่งที่เราทำ เพราะสิ่งที่เราทำเราไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือต้องการให้ใครเห็นเราเหมือนปิดทองหลังพระอยู่แล้ว
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตนคอยช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสเป็นเพราะว่าเนื่องจากสมัยเด็กๆ พี่ฟ้าเคยลำบากมาก่อน เคยปากกัดตีนถีบมาก่อนในช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิต เราก็ลำบากยากจนเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกัน มีแม่ก็ไม่ได้อยู่กับแม่ พอเรามีอย่างทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วย
เหลือเด็กๆที่ลำบากยากจน ซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือมาตลอดในส่วนของพื้นที่ที่เรารู้ ตามกำลัง ยิ่งพอมาได้เห็นโครงการนี้ก็รู้สึกว่าใช่เลย ยิ่งต้องสนับสนุน ผอ.ฟ้า กล่าว


ด้าน ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานคณะกรรมการจัดงาน โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน กล่าวว่า ในวันนี้เราได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนให้กับประเทศ โดยเฉพาะคนดี คิดดี ทำดี และคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมไปถึงนักธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป ในการส่งเสริมกำลังใจในการมอบรางวัลเกียรติคุณในสาขาต่างๆในวันนี้ สิ่งสำคัญวันนี้เราได้มีการเห็นความสำคัญการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กยากจนรวมไปถึงโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะ ผอ.ฟ้า พรทิพา ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ที่เอื้ออำนวยในการสมทบทุนในการช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด ในนามขององค์กรเครือข่ายภาคีทั้งหมดและเด็กๆน้องๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือก็ต้องขอขอบคุณ ผอ.ฟ้าและทีมงานในครั้งนี้ด้วย

Related posts