นักเรียนเฮ !! ดีใจที่ได้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า ไทยสมายล์บัส สาย 4-34 วงกลมเคหะธนบุรี -พระประแดง

นักเรียนเฮ !! ดีใจที่ได้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า ไทยสมายล์บัส สาย 4-34 วงกลมเคหะธนบุรี -พระประแดง

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 65 ) นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การให้บริการเส้นทางใหม่ ของรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า ไทย สมายล์ บัส สาย 4-34 เส้นทางวงกลมเคหะธนบุรี – พระประแดง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นายพิศณุ สีพล นายกสมาคม ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสมาคมครูผู้ปกครอง แห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ

ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในช่วงปีพุทธศักราชที่ 2553-2563 สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  และเครือข่ายผู้ปกครองฯ ได้ผลักดันเรียกร้องให้ส่วนราชการและผู้ประกอบการรถเมล์ประจำทางให้จัดรถประจำทางสาธารณะมาวิ่งผ่านหน้าโรงเรียน ซึ่งรอคอยมาถึง 13 ปี และวันนี้ นับเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะได้เดินทางสัญจรด้วยรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า สาย 4-34 ที่ให้บริการผ่านหน้าโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยความสะดวก ประหยัดและปลอดภัย เพราะการมีรถเมล์ไฟฟ้า ผ่านโรงเรียน จะเพิ่มโอกาส ให้กับ ผู้ปกครองและ นักเรียนที่ไม่มีรถส่วนตัว หรือผู้ปกครองมีรถส่วนตัวที่ไม่สามารถมาส่งลูกได้  ได้มีโอกาสเข้าถึงยังโรงเรียนที่มีคุณภาพดีได้
ดร.นิวัตร ยังกล่าวว่า ทั้งนีัรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า สามารถลดความเหลื่อมล้ำ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ในระดับหนึ่ง

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มารจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส กล่าวว่า วันนี้ตนเองในนามของบริษัท ฯ ต้องขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ และน้องๆ นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี ที่ได้ให้ รถโดยสารสาธารณะไทย สมายล์ บัส มาประชาสัมพันธ์เส้นทาง 4-34 วงกลมเคหะธนบุรี – พระประแดง ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอเดินเคียงข้างกับน้องๆ ที่จะเจริญเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนที่ได้ผลักดันให้มีสิ่งที่ดีๆแบบนี้เกิดขึ้น

Related posts