สภาอุตสาหกรรมฯและผู้ประกอบการ 17 บริษัท ศึกษาดูงาน ต้นแบบการ จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อ อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

สภาอุตสาหกรรมฯและผู้ประกอบการ 17 บริษัท ศึกษาดูงาน ต้นแบบการ จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อ อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

คุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานสมาชิกสัมพันธ์ (สช.) หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สายงานสมาชิกสัมพันธ์ นำคณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการเข้าศึกษาดูงาน บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (IWRM.) ณ.สถานีผลิตน้ำประปามรกตสยาม ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี สถานีผลิตน้ำประปาด้วยพลังงานทางเลือก และต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับภาคอุตสาหกรรม

โดยมี คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก. อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ (IWRM.) ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชม บ่อน้ำดิบและสถานีผลิตน้ำประปา เพื่ออุตสาหกรรม จากต้นทางน้ำในบ่อดินลูกรัง เพื่อส่งต่อน้ำสู่ผู้ใช้น้ำ ในนิคมอุตสาหกรรม ต่างๆ
ทั้งในจ.ชลบุรีและจ.ฉะเชิงเทรา กว่า18 ปี ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นใจ ในคุณภาพน้ำ ตลอด24ชม. ทั้ง 365 วัน สู่ขบวนการผลิต ทุกๆ นิคมฯที่รับน้ำจาก บ.IWRM

พร้อมด้วยคุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมฯสายงานสช. ร่วมบรรยายและสาธิตเทคโนโลยีการกรองน้ำด้วย Ceramic Membrane จากประเทศเยอรมัน โดยคณะฯ เยี่ยมชมระบบโครงข่ายชลประทานทางท่อ อ่างกักเก็บน้ำ บ่อลูกรังของบริษัท IWRM. ความจุรวมมากกว่า 30 ล้านลบ.ม.
ชมการบริหารจัดการแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2563 ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( อีอีซี.)และหน่วยงานภาครัฐ 11 หน่วยงาน วางโครงข่ายท่อส่งน้ำขนาด 800 มม.ความยาวท่อส่งน้ำกว่า 36 กม.แล้วเสร็จภายใน 66 วัน จาก สถานี มรกตสยาม ต.มาบโป๋ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ถึงนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา

เยี่ยมชมสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราพร้อมชมโชว์รูม ถังกักเก็บน้ำแบบเหล็ก ถอดประกอบทั้ง5 แบบ ที่แรกในเอเชีย และเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในนิคมอุตสาหกรรม TFD 02 จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณบุญญฤทธิ์ วิศิษฏอนุพงษ์ ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมTFD จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียระบบ MBR และ SBR สามารถดูผลการบำบัดน้ำได้แบบonline ภายในนิคมอุตสาหกรรม TFD โดยมีผู้ประกอบการ17บริษัท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 ท่าน

จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ Call Center 1453 กด 3

Related posts