ไทย สมายล์ กรุ๊ป ร่วมโครงการ “มหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

ไทย สมายล์ กรุ๊ป ร่วมโครงการ “มหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”เพื่อสรรหาบุคลากร ตำแหน่ง กัปตันเมล์ (พนักงานขับรถ) เป็นจำนวนมาก รองรับ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า กว่า 1,250 คัน ใน  122 เส้นทาง ในกรุงเทพมหนครและปริมณฑล

วานนี้ ( วันที่ 11 มกราคม 2566) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้นโยบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด ฟื้นฟู พลิกโฉมตลาดแรงงานไทย”ซึ่งจัดขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จังหวัดชลบุรี โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้แรงงานไทยได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตามความถนัดและตรงกับความต้องการของตนเอง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า“การจัดงานมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในครั้งนี้ พี่น้องแรงงานและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือ ทิศทางการทำงานในปัจจุบันและความต้องการแรงงานในอนาคต เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อสร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


ภายในงานนอกจากจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธรับสมัครงานเป็นจำนวนมากแล้ว บูธรับสมัครงานของบริษัท ไทย สมายล์  กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยพลังงานไฟฟ้า ทั้งรถโดยสารไฟฟ้าและเรือไฟฟ้าในกรุงเทพมหครและปริมลฑล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจ การเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง กัปตันเมล์ (พนักงานขับรถ) เป็นจำนวนมาก


กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ กรุ๊ป เร่งสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่ง กัปตันเมล์ (พนักงานขับรถ) เป็นจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า กว่า 1,250 คัน ใน  122 เส้นทาง ในตำแหน่ง กัปตันเมล์ (พนักงานขับรถ) เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจ เพียงมี ใบขับขี่ ท2  อายุ และวุฒิการศึกษา ไม่จำกัด โดยมีรายได้ 25,000 – 30,000 บ ต่อเดือน สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย กับเรา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-113-1019

Related posts