งานแถลงข่าวงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566 “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์”

งานแถลงข่าวงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566 “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี , นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี, นายเล็ก นารี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี , นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแถลงข่าวฯ


​​งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ในฐานะผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อประเทศไทย และจังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้ งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง และบริเวณท่าน้ำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์” ซึ่งจังหวัดนนทบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้


(1) เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนเกิดความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
​​(2) เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรีเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และมรดกของชาติ
(3) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่แพร่หลาย
ของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
(4) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการพัฒนางานด้านศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี


(5) เพื่อส่งเสริมอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ภายในงาน ผู้มาร่วมงานสามารถแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์อันงดงามของนนทบุรีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ยังคงอัตลักษณ์ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ในลักษณะสังคม
พหุวัฒนธรรม ที่ผสมกลมกลืนอย่างลงตัว และยังคงอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดนนทบุรี รวมไปถึงกิจกรรมอันหลากหลายที่จังหวัดนนทบุรีได้เตรียมไว้ พร้อมการประดับประดาด้วยอุโมงค์ไฟภายในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่ผู้ที่มาเดินชมเที่ยวงาน
ในยามบ่ายถึงยามค่ำคืน โดยภายในงานแบ่งออกเป็น สถานีต่างๆ มากมาย ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่


• การจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ณ สถานี ลานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา
• กิจกรรม มีจุด Check in ณ สถานี Street Art ภาพสามมิติใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นจุดทางเข้าเชื่อมต่อทางเข้างานในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก สามารถชมความสวยของการแสดง Light Art ภายใต้แนวคิดวิถีน้ำ วิถีนนท์

• การแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่นของไทย ณ สถานีท้องถิ่นนนทบุรี
• จุดถ่ายภาพกับป้อมทับทิมจำลอง ณ สถานีเมืองจำลองท้องถิ่นนนทบุรี
• ชมการแสดง แสง สี เสียง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
• กิจกรรมการจำหน่ายสลาก นิทรรศการ ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมเวทีรำวง ที่จะพาทุกท่านพบกับรำวงย้อนยุค ณ สถานีกาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทย


• กิจกรรมสถานี OTOP นำของดี ของเด่น ของนนทบุรี มาจัดแสดงและจัดจำหน่าย และการเชิญชุมชนท่องเที่ยวในนนทบุรีมามีส่วนร่วมในงาน
• การจัดจำหน่าย อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของกิน ของใช้ และบริการให้เช่าชุดไทย ณ สถานี
ตลาดย้อนยุค
• สถานีพืชสวนครัว ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานีลานเกษตร
• สถานีอุโมงค์ไฟ โดยประดับตกแต่งภายในบริเวณงานให้สวยงาม และสถานีเมืองจำลองถิ่นนนทบุรี
• สถานี ธนาคารชุมชน ที่จะมาให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาหนี้สิน


• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และนิทรรศการของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี จากสถานี เรือนนนท์
• การจัดแสดงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก ของ สถานี พลังงาน
ขอเชิญทุกท่านมาชม มาเที่ยว มาร่วมสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม ภายใต้แสงไฟอันงดงามตระการตา ภายในสวนสวยติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมแสงไฟอันงดงามของสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ทรานุสรณ์
ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์” ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง และบริเวณท่าน้ำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒-๒๘๐-๑๓๔๘

Related posts